072 398 23 55
מוקד טלפוני
+3 247 696 77 10
מוקד טלפוני

פניה לציבור

אל כלל אחינו בני ישראל החשובים והיקרים לה’ הע”י הנה אחר אשר חוזר ה’ להניף את ידו החזקה בארץ הקודש ע”י וירוס הקורונה לקרבינו אליו בתשובה ותפילה והתרוממות הלב בבטחון בו בכוחו הגדול ואהבתו אותנו עד אין סוף אשר הוא ורק הוא רופא חולי עמו ישראל בכל עת ושעה

הננו להביא בזה דברים אחדים אשר בסייעתא דשמיא יוכלו לשמש לעזר תועלת והכוונה למי אשר לו עסק עם חולי הוירוס, וכי דברים אלו זכו עסקני רפואה בכירים בארץ ובחו”ל להתגלגל זכות על ידם להשיג בחסד ה’ דעת ותבונה אשר נוסה והוכח אצל מאות אלפי חולים בכל העולם כולו הנה מאחר שוירוס זה כמו שאר הוירוסים מחד אין לקבוע בו דברים קבועים אחידים אצל כולם ומאידך קיימים דרכי השתדלות רבים המועילים, בפרט מתוך עירנות והתייעצות משלבים מוקדמי ראשית, חשוב לדעת את שלבי המחלה.